Категория:

◊ Малко факти

 

∗Около половината от световната консумация на енергия в сградите се изразходва за отопление, вентилация и климатизация според Международната агенция по енергетика IEA (International Energy Agency).


∗В съвременните добре изолирани сгради разходите за вентилация понякога надвишават тези за отопление.

∗Мерките, които се прилагат за повишаване на енергийната ефективност са много видове и всички имат различен ефект. Все по-популярни стават средствата, позволяващи редуциране на енергийните разходи и оползотворяване на отпадната енергия.

∗В много страни от Европейския съюз са въведени задължителни норми за възстановяване на енергията от отработения въздух при вентилация. Вентилационните системи с енергоспестяване са задължителни за обществени сгради и предприятия.

∗С повишаване на енергийната ефективност, въздействие върху околната среда и експлоатационните разходи намаляват.

∗Предимствата на подобрения микроклимат за обитателите са безспорни, повишава се работоспособността, намаляват заболяваемостта и отсъствията.